Alle kan handle hos Lægelageret, men ønskes vores medlemsfordele gælder følgende vilkår

1. Medlemsskab

1.1 Et kontingent hos Lægelageret koster pr. 1. juni 2019 henholdsvis kr. 299,- ekskl moms pr måned og kr. 149,- ekskl moms pr måned.

1.2 Dit kontingent hos Lægelageret er personligt og giver ret til at købe varer på følgende vilkår:

– Medlemsskabet må kun benyttes af den tilknyttede klinik..
– Medlemsskabet må benyttes af alt personale tilknyttet i den tilmeldte klinik
– Varer indkøbt på siden kan kun leveres til klinikkens registrerede adresse.
– Ét medlemsskab pr klinik. Et medlemsskab må derfor ikke deles med anden klinik.
– Et medlemsskab må ikke købes med henblik på videresalg af produkter.
– Produkter under kategorien “Til patienten” må gerne købes med henblik på videresalg til sine patienter
– Et medlemsskab kan udelukkende tilkøbes af klinikker eller personer inden for sundhedsfaget. Lægelageret forbeholder sig retten til at annullere et medlemsskab hvis der er mistanke om en privatperson.

1.3 Dit kontingent fortsætter fra måned til måned, indtil det opsiges.

Medmindre du afmelder kontingentet inden den månedlige fornyelsesdato, fortsætter dette. Du giver os tilladelse til at trække eventuel betaling for den følgende måneds kontingent via den oplyste betalingsmetode. Denne kan til enhver tid opdateres (se også afsnit 2.3 Betalingsmetode”). Du kan se nøjagtige oplysninger om dit kontingent ved at om besøge Lægelageret.dk, logge ind og klikke på “Min Konto”, som findes øverst på en hvilken som helst side på Lægelageret, når du er logget ind. Se i øvrigt afsnit 2.2 Afmelding herunder.

1.4 Køb af produkter hos Lægelageret gennem kontingentet er udelukkende til klinisk brug. Såfremt der er mistanke om andet f.x videresalg, forbeholder vi os retten til at spærre din konto.

1.5 Har du behov for at bestille en større mængde, så kontakt Lægelageret på e-mail, så kan vi hjælpe med råd og vejledning.

2. Fakturering af abonnement

2.1. Vi fakturerer dig for dit kontingent hver måned via din betalingsmetode på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for betalingsmedlemskabet. I visse tilfælde kan tidspunktet for faktureringen ændre sig, f.eks. hvis en betaling ikke kan afregnes, eller hvis betalingsmedlemskabet begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned.

2.2. Du kan afmelde dit kontingent hos Lægelageret når som helst. Når du afmelder kontingentet, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den aktuelle betalingsperiode. Opsiger du fx dit kontingent 2 uger efter din seneste betaling fortsætter dit abonnement med at gælde løbende måned, hvorefter det stopper. I opsigelsesperioden har du altså fortsat dine medlemsfordele og kan bestille som sædvanligt.

Vi yder ikke refusion, såfremt du ikke har benyttet dit medlemsskab.

For at melde dig ud, skal du logge ind, og klikke på “Min konto” øverst på siden, herefter vælger du “Abonnement” og på den side klikker du på “Opsig abonnement”.

2.3. Du kan ændre din betalingmetode ved at gå til vores websted og klikke på linket “Din konto”. Hvis en betaling ikke kan afregnes på grund af udløb af dit kreditkort, utilstrækkelige midler, manglende dækning, spærring af kort eller andet, og du ikke redigerer din betalingsmetode eller afmelder din konto, kan vi suspendere dit abonnement hos Lægelageret, indtil vi har en gyldig betalingsmetode, og indtil eventuelle restancer er betalt. Du giver os tilladelse til at fortsætte med at fakturere betalingsmetoden med eventuelle opdateringer. Dette kan medføre, at dine faktureringsdatoer ændres.

2.4. Vi kan fra tid til anden ændre vores kontingent og prisen på dem. Dog vil prisændringer eller kontingentsændringer tidligst gælde for dig den løbende måned + 14 dage, efter du har fået besked via e-mail.

3. Andet

3.1 Lægelageret overholder alt dansk lovgivning i henhold til at overvåge og forhandle produkter hos leverandørerne i Europa.

4. Adgangskoder og kontoadgang

4.1. Alle på den tilknyttede klinik med et medlemsskab kan bestille og købe produkter fra siden. Dog kan produkterne kun leveres til klinikkens registrerede adresse.

Brugernavnet for kontoen vil altid være klinikken e-mailadresse.

Vi anbefaler en stærk adgangskode, som kun rette personer i klinikker har kendskab og adgang til.

5. Kundesupport

5.1 Lægelageret har kun et ønske og gøremål, hvilket er at opnå så mange tilfredse medlemmer som muligt. Vi vil hver dag bestræbe os på at gøre klinikkens daglige drift lettere og kun med jeres konstruktive feedback samt henvendelser kan vi forbedre os selv, til fordel for jer med den daglige gang i den danske sundhedssektor.

6. Ændringer i brugerbetingelserne

6.1 Ændringer i henhold til brugerbetingelser, kontingent eller persondata, vil blive informeret på den oplyste e-mailadresse ved oprettelsen af medlemsskab.

7. Elektronisk kommunikation

7.1 Vi sender dig information om din konto (f.eks. betalingsgodkendelser, fakturaer, ændret adgangskode eller betalingsmetode, bekræftelsesbeskeder, meddelelser) udelukkende i elektronisk form, f.eks. via e-mails til den e-mailadresse, du oplyser ved oprettelse.

Senest opdateret: 1. maj 2019

8. Dine personlige oplysninger

For at du kan blive medlem hos Lægelageret, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger

– Navn på klinik
– Adresse
– E-mailadresse
– Betalingskort

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig og administrere og håndtere dit medlemskab.

Medlemsoplysningerne registreres hos Lægelageret og opbevares så længe, du er medlem, og op til et år efter for at kunne håndtere evt. indsigelser, reklamationer m.v., hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Vi registrerer også oplysninger om eksempelvis tidligere køb – hvad du har købt og hvornår – det kan du bruge som kvittering og vi bruger dette til statistik og markedsføring.

Øvrige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse sendes ikke krypteret.

Oplysningerne afgivet til Lægelageret videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Lægelageret har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Lægelageret, der er dataansvarlig via e-mail: Service@laegelageret.dk

9. Oplysning om klagemuligheder

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, hvis der er noget i forbindelse med dit medlemskab, du ikke er tilfreds med. Skriv til os på Service@laegelageret.dk.

Som forbruger har du også altid mulighed for at indgive en klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse Service@laegelageret.dk